მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ჯორჯიან კაპიტალი“ გთავაზობთ მიიღოთ დაფინანსება უზრუნველყოფის გარეშე

სესხის ზოგადი პირობები:

სესხის თანხა: 5000 ლარამდე.
წლიური საპროცენტო განაკვეთი – 30%-დან.
წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთ – 50%-მდე.
სესხის ვადა: 36 თვემდე.
სესხის ვალუტა: ლარი.
უზრუნველყოფა: არ მოითხოვება.
თანამსესხებელი: 2 თანამსესხებელი.

სესხის დაფარვის გრაფიკი:

ძირითადი თანხისა და პროცენტის დაფარვა.

სესხის დამტკიცების პროცედურა:

სამომხმარებლო სესხის განაცხადის ფორმის შევსება (განაცხადის შევსება შესაძლებელია,როგორც ვებ გვერდზე მითითებულ ბმულზე, ასევე ჩვენს ფილიალებში).
გასაუბრება და საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენა.
საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილების მიღება.

სესხის გაცემა:

სესხის დამტკიცების საკომისიო: 3%.
სესხის გაცემის საკომისიო: 0%.

დოკუმენტაცია:

მსესხებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.
თანამსესხებელის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა.
ცნობა ხელფასის შესახებ და ბოლო 6 თვის სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან, როგორც მსესხებლის ასევე თანამსესხებელი პირების.
საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილების მიხედვით შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია.

განაცხადის შევსება