მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია “ჯორჯიან კაპიტალი” გთავაზობთ მიიღოთ დაფინანსება უძრავი ქონების გარანტიით

სესხის ზოგადი პირობები:

 • სესხის თანხა: 50,000 ლარამდე.
 • სესხის ვალუტა: ლარი.
 • სესხის ვადა: 60 თვემდე.
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი 30% დან.
 • წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 50%-მდე
 • სესხის უზრუნველყოფა: უძრავი ქონება (საცხოვრებელი ბინა, სახლი, კომერციული, სავაჭრო ფართი, აგარაკი)

სესხის დაფარვის გრაფიკი:

 • ძირითადი თანხისა და პროცენტის დაფარვა.
 • საშეღავათო პერიოდი 6 თვე.

სესხის დამტკიცების პროცედურა:

 • იპოთეკური სესხის განაცხადის ფორმის შევსება (განაცხადის შევსება შესაძლებელია ,როგორც ვებ გვერდზე მითითებულ ბმულზე, ასევე ჩვენს ფილიალებში)
 • გასაუბრება და საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენა
 • საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილების მიღება

სესხის გაცემა:

 • სესხის დამტკიცების საკომისიო: 2%
 • სესხის გაცემის საკომისიო: 0%

დოკუმენტაცია:

 • უძრავი ქონების განახლებული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
 • მესაკუთრის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (თანამესაკუთრის არსებობის შემთხვევაში მისი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობაც)
 • საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილების მიხედვით შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

განაცხადის შევსება