“მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან კაპიტალი”-ს მომხმარებლის საყურადღებოდ!

ვითვალისწინებთ რა, ქვეყანაში არსებულ რთულ სიტუაციას ორგანიზაციამ გადაწყვიტა, რომ 20 მარტიდან 22 მაისამდე ნებისმიერ მიმდინარე სესხზე მომხმარებელს არ დაერიცხება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვადაგადაცილების ჯარიმა.