ს.ს. “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან კაპიტალი” – ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა. ჩამოტვირთეთ ფაილი ან გადადით ბმულზე ფაილის სანახავად

2014 წლის ანგარიში
2015 წლის ანგარიში
2016 წლის ანგარიში
2017 წლის ანგარიში
2018 წლის ანგარიში
2018 წლის I კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2018 წლის II კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2018 წლის III კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2018 წლის IV კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2019 წლის I კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2019 წლის II კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2019 წლის III კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2019 წლის IV კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები