ს.ს. “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან კაპიტალი” – ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა. ჩამოტვირთეთ ფაილი ან გადადით ბმულზე ფაილის სანახავად

აუდიტორული ფინასური დასკვნები

2014 წლის ანგარიში
2015 წლის ანგარიში
2016 წლის ანგარიში
2017 წლის ანგარიში
2018 წლის ანგარიში
2019 წლის ანგარიში
2020 წლის ანგარიში

კვარტალური ფინანსური მაჩვენებლები

2018 წლის I კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2018 წლის II კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2018 წლის III კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2018 წლის IV კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2019 წლის I კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2019 წლის II კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2019 წლის III კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2019 წლის IV კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2020 წლის I კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2020 წლის II კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2020 წლის III კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2020 წლის IV კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2021 წლის I კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2021 წლის II კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2021 წლის III კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები