ს.ს. “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან კაპიტალი” – ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა. ჩამოტვირთეთ ფაილი ან გადადით ბმულზე ფაილის სანახავად

ყოველწლიური აუდიტი

2014 წლის აუდიტი
2015 წლის აუდიტი
2016 წლის აუდიტი
2017 წლის აუდიტი
2018 წლის აუდიტი
2019 წლის აუდიტი
2020 წლის აუდიტი
2021 წლის აუდიტი
2022 წლის აუდიტი

კვარტალური ფინანსური მაჩვენებლები

2018 წლის I კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2018 წლის II კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2018 წლის III კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2018 წლის IV კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2019 წლის I კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2019 წლის II კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2019 წლის III კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2019 წლის IV კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2020 წლის I კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2020 წლის II კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2020 წლის III კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2020 წლის IV კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2021 წლის I კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2021 წლის II კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2021 წლის III კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2021 წლის IV კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2022 წლის I კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2022 წლის II კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2022 წლის III კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2022 წლის IV კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2023 წლის I კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2023 წლის II კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2023 წლის III კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2023 წლის IV კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები
2024 წლის I კვარტლის ფინანსური მაჩვენებლები