მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ჯორჯიან კაპიტალი“ გთავაზობთ მიიღოთ დაფინანსება უზრუნველყოფის გარეშე

სესხის ზოგადი პირობები:

• სესხის თანხა: 5000 ლარამდე.
• წლიური საპროცენტო განაკვეთი – 30% – 36%-მდე.
• წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი – 50%-მდე.
• სესხის ვადა: 36 თვემდე.
• სესხის ვალუტა: ლარი.
• უზრუნველყოფა: არ მოითხოვება.
• თანამსესხებელი: 1 თანამსესხებელი.

სესხის დაფარვის გრაფიკი:

• ძირითადი თანხისა და პროცენტის დაფარვა.

სესხის დამტკიცების პროცედურა:

• სამომხმარებლო სესხის განაცხადის ფორმის შევსება (განაცხადის შევსება შესაძლებელია,როგორც ვებ გვერდზე მითითებულ ბმულზე, ასევე ჩვენს ფილიალებში)
• გასაუბრება და საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენა
• საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილების მიღება

სესხის გაცემა:

• სესხის გაცემის საკომისიო 3%

დოკუმენტაცია:

• მსესხებლის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა
• თანამსესხებელის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა
• ცნობა ხელფასის შესახებ და ბოლო 6 თვის სახელფასო ამონაწერი ბანკიდან, როგორც მსესხებლის ასევე თანამსესხებლის
• საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილების მიხედვით შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

განაცხადის შევსება