მომხმარებელთა პრეტენზიის წარდგენის პროცედურა

ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენს მომხმარებელზე!
მომხმარებელთა პრეტენზიის წარდგენის პროცედურის და ფორმის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ აღნიშნული ბმულების მეშვეობით:

მომხმარებელთა პრეტენზიის წარდგენის პროცედურა
პრეტენზიის სტანდარტული ფორმა