სიახლეები – Georgian Capital

სიახლეები

სიახლე

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 27 აგვისტოს ბრძანება N 195/04-ის თანახმად სს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან კაპიტალი“ იღებს ვალდებულებას გადასცეს მის ბაზაში არსებული კლიენტების საკრედიტო ინფორმაციასაქართველოს საკრედიტო საინფორმაციო ბიუროს.

სამუშაო საათები

კომპანია ჯორჯიან კაპიტალის სამუშაო საათებია ორშაბათი – პარასკევი – 10:00 – 19:00 შაბათი – 11:00 – 14:00

მომხმარებელთა პრეტენზიის წარდგენის პროცედურა

ჩვენ ვზრუნავთ ჩვენს მომხმარებელზე!მომხმარებელთა პრეტენზიის წარდგენის პროცედურის და ფორმის ჩამოტვირთვა შეგიძლიათ აღნიშნული ბმულების მეშვეობით: მომხმარებელთა პრეტენზიის წარდგენის პროცედურაპრეტენზიის სტანდარტული ფორმა

ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნა

Joint Stock Company “Microfinance Organization Georgian Capital” – Financial Reporting and Independent Auditor ConclusionJoint Stock Company “Microfinance Organization Georgian Capital” – Financial Reporting and Independent Auditor Conclusion ს.ს. “მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან კაპიტალი” – ფინანსური ანგარიშგება და დამოუკიდებელი აუდიტორის დასკვნაჩამოტვირთეთ ფაილი ან გადადით ბმულზე ფაილის სანახავად  2014 წლის ანგარიში 2015 წლის ანგარიში  2016 წლის ანგარიში 2017 წლის ანგარიში 2018 წლის […]