მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია “ჯორჯიან კაპიტალი” გთავაზობთ მიიღოთ დაფინანსება უძრავი ქონების გარანტიით

სესხის ზოგადი პირობები:

 • სესხის თანხა: 100,000 ლარამდე.
 • სესხის ვალუტა: ლარი.
 • სესხის ვადა: 60 თვემდე.
 • წლიური საპროცენტო განაკვეთი 24-28%.
 • წლიური ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 50%-მდე
 • სესხის უზრუნველყოფა: უძრავი ქონება (საცხოვრებელი ბინა, სახლი, კომერციული, სავაჭრო ფართი, აგარაკი, მიწა თბილისში)
 • თანამსესხებელი: 0

სესხის დაფარვის გრაფიკი:

 • ძირითადი თანხისა და პროცენტის დაფარვა.
 • საშეღავათო პერიოდი 6 თვე.

სესხის დამტკიცების პროცედურა:

 • განაცხადის ფორმის შევსება (განაცხადის შევსება შესაძლებელია, როგორც ვებ გვერდზე მითითებულ ბმულზე, ასევე ჩვენს ფილიალებში)
 • გასაუბრება და საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენა
 • საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილების მიღება

სესხის გაცემა:

 • სესხის გაცემის საკომისიო: 2%

დოკუმენტაცია:

 • უძრავი ქონების განახლებული ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან
 • მესაკუთრის პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა (თანამესაკუთრის არსებობის შემთხვევაში მისი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობაც)
 • შემოსავლების დამადასტურებელი დოკუმენტი
 • საკრედიტო კომიტეტის გადაწყვეტილების მიხედვით შესაძლებელია მოთხოვნილ იქნას დამატებით წარმოსადგენი დოკუმენტაცია

განაცხადის შევსება