დირექტორი – ზაურ მამადრაგიმოვი
ბუღალტერი – ლამზირა რობაქიძე
ადმინისტრაციული მენეჯერი – დიანა კვერნაძე
ქომპლაენს ოფიცერი – ნინო რევიშვილი
უფროსი საკრედიტო ექსპერტი – გიორგი ღონღაძე